Kierunek Łabunie

Zapraszam na spotkanie rowerowe, celem jest poznawanie przyjaznych rowerzystom okolic Zamościa i Roztocza.Trasa może ulec pewnym modyfikacjom. Udostępniajmy wydarzenie, by więcej osób się dowiedziało 🙂

Zamość (Kotwica – Rynek Solny) – Lipska – Skokówka – Zwódne – Pniówek – Wierzbie – Łabunie – Barchaczów – Łabunie Pierwsze – Zamość (ok. 30km)

Wydarzenie facebook

Udział w spotkaniu rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje
na własną odpowiedzialność, Spotkanie rowerowe będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu drogowym.
Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą brać udział tylko pod opieką osoby dorosłej