Nielisz 10.06.2018

Zapraszam na spotkanie rowerowe, celem jest poznawanie przyjaznych rowerzystom okolic Zamościa i Roztocza. Trasa może ulec pewnym modyfikacjom. 

Zamość (Kotwica – Rynek Solny) – Płoskie – Niedzieliska – Michalów – Nielisz – Staw Noakowski – Tarzymiechy – Ruskie Piaski – Chomęciska – Zamość (trasa ok.63km – temp 15-20km/h)

Udział w spotkaniu rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje
na własną odpowiedzialność, Spotkanie rowerowe będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu drogowym.
Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą brać udział tylko pod opieką osoby dorosłej